Alle fysiske timer gjennomføres i henhold til Munos smittevernplan (nå oppdatert med munnbindbestemmelser) som gjelder for alle fysiske timer uansett hvilket tiltaksnivå/farge skolen er på. Lærerne sørger for at hver time avholdes i tråd med smittevernplanen. Alle tilreisende må følge nasjonale og lokale smittevernstiltak på reisen til og fra Muno.

Online-timer gis etter gjeldende rammeverk for online-timer med støtte fra fagledelse. Muno har god erfaring med online-timer, og mange elever og lærere har hatt glede av å jobbe gjennom et digitalt grensesnitt. Man slipper dessuten å reise, pakke opp og ned, og får muligheten til å øve både rett før og etter timen. Vi håper på forståelse og samarbeid fra våre elever med å få dette til å fungere i de periodene dette må gjennomføres. Lærer har ansvar for å få koblet seg opp mot eleven på en av plattformene vi bruker.

Asker: GRØNN

Lillestrøm: GRØNN

Moss: GRØNN

Oslo Sentrum: RØD