For at vi skal kunne gi alle deltagere en stabil drift av MAP har vi noen betingelser for deltagelse.

Ved videreføring av plass etter prøvetid:

 

 • Alle elever i prøvetid er forpliktet til å lese gjennom avtalevilkårene for fast elevplass.  Ved oppmøte etter prøvetiden, er dette en bekreftelse på at avtalevilkår er lest og godtatt.

 

Avtalevilkår for faste elever på MAP (Muno Artist Program)

Oppsigelse:

 

 • Elevplassen har bindingstid ut inneværende semester, men kan sies opp når som helst mot bruddgebyr på halv pris av gjenværende semester (minimum fakturert periode).

 

 • Oppsigelsesfrist er 15. november for deltagelse i vårsemesteret og 15.juni for deltagelse i høstsemesteret. Oppsigelse registreres på www.muno.no/oppsigelse.

 

 • Dersom du sier opp plassen og velger å gå ut semesteret, får du en avsluttende faktura for resterende timer inneværende semester.

 

Betaling:

 

 • Det gis ikke betalingsfritak for manglende oppmøte med mindre det foreligger legeerklæring. Bilde av legeerklæring sendes til post@muno.no.

 

 • Betaling må skje innen forfallsdato. Gjentagende betalingsmangel er grunn for oppsigelse.

 

 • Undervisningstimer som avlyses av MAP (Muno Artist Program) vil kompenseres. Dette skjer enten i form av økonomisk kompensasjon eller tilbud om å ta igjen timen senere.

 

Generelt:

 

 • Endring av dag og tid for undervisning kan etterspørres, men det kan ikke garanteres at det lar seg gjennomføre.

 

 • MAP (Muno Artist Program) elever er ikke den enkelte lærers privatelev, men Munos elever. Lærerbytte og vikarer kan forekomme.

 

 • MAP (Muno Artist Program) forbeholder seg retten til å stenge for fysisk undervisning ved uforutsette avbrudd i driften som ligger utenfor vår kontroll. For elever med fysisk undervisning vil man få online-timer slik at man likevel kan fortsette med undervisningen som før. Dersom du ikke har sagt opp elevplassen din er vanlig bindingstid gjeldende.

 

 • Eleven beholder automatisk sin faste time, og er underlagt disse betingelsene fra semester til semester, helt til oppsigelse mottas.

 

 • Undervisningstimer som blir avlyst pga. manglende oppmøte fra lærer/sykdom hos lærer vil kompenseres av Muno. Dette skjer enten i form av økonomisk kompensasjon eller tilbud om å ta igjen timen senere.